Ανάλυση Αποτελεσμάτων “Πανελλήνιες 2019”

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων στις εξετάσεις των Πανελληνίων. Το 14% των μαθητών μας έχει πάνω από 17.000 μόρια, το 25% πάνω από 16.000 μόρια και το 35% πάνω από 15.000 μόρια.

151 Comments:

Comments are closed.