Νέο Εξεταστικό Σύστημα

Δείτε σε video την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στα Εκπαιδευτήρια μας, του νέου εξεταστικού συστήματος για την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

119 Comments:

Comments are closed.