Συμμετοχή Μαθητών της Β΄ Γυμνασίου σε Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Μνημεία Πολιτιστικής και Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Κλιματική Αλλαγή» στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι μαθητές/τριες, που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, εκπόνησαν εργασίες (ποιήματα, δοκίμια, βίντεο, έργα ζωγραφικής, κολάζ, αφίσα), προβάλλοντας την αξία που έχει η πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά κάθε λαού, καθώς και το δικαίωμα των νέων να την παραλαμβάνουν και να την απολαμβάνουν απρόσκοπτα και προστατευμένη από την κλιματική αλλαγή.

Comments are closed.