Β1΄ Δημοτικού – Επίσκεψη στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης “Κέντρο της Γης”

Η Β ‘ Δημοτικού των εκπαιδευτηρίων μας , επισκέφτηκε το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης “Κέντρο της Γης” , τον μήνα Οκτώβριο και συμμετείχε στο πρόγραμμα “Ταξιδεύω”. Το πρόγραμμα αυτό είχε σκοπό την καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης μέσα από τη συστηματική παρατήρηση αληθινών παραδειγμάτων. Το πρόγραμμα βασίζεται :*στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης, η οποία προσεγγίζει την εκπαίδευση ολιστικά, παρέχοντας την ευκαιρία στον συμμετέχοντα να αφομοιώσει την προσκτηθείσα γνώση σφαιρικά, κατανοώντας τον άμεσο αντίκτυπο που έχει στη ζωή του. *στη βιωματική μάθηση η οποία επιτρέπει στη γνώση να αναδυθεί αυθόρμητα μέσα από την επεξεργασία των εμπειριών των ίδιων των συμμετεχόντων, ως δρώντων υποκειμένων.

Comments are closed.