Τα πιστεύω μας

H εκπαίδευση και η αγωγή στο σχολείο μας είναι κατάθεση ψυχής! Έχουμε οράματα, έχουμε στόχους, σχεδιασμούς, προγραμματισμό. Προσφέρουμε αγωγή ολοκληρωμένη, συστηματική, αναβατική. Το κάθε παιδί έχει μυαλό, έχει καρδιά, έχει χέρια, μπορεί να φτιάξει έναν καλύτερο εαυτό, έναν ομορφότερο κόσμο. Διδάσκουμε τις ανθρώπινες αξίες και τις εφαρμόζουμε στην καθημερινή ζωή του σχολείου. Πιστεύουμε ότι το παιδί, «φύσει» και «θέσει», είναι το μέλλον και η ελπίδα για το καλύτερο. Το παιδαγωγικό και διδακτικό έργο μας δεν έχει όρια. Σκοπός μας είναι να μετουσιώνουμε τους μαθητές μας σε μικρούς δασκάλους του εαυτού τους. Γίνεται συνεχής επιμόρφωση και ενημέρωση όλων των εκλεκτών συνεργατών με συνεδριάσεις, σεμινάρια, συνέδρια, προσωπικές συναντήσεις. Η επιστημονική μας κατάρτιση, η εργατικότητα, η αυτοκυριαρχία, η συνέπεια βοηθούν το παιδί να αναπτυχθεί διανοητικά. Η ανθρωπιά, η γλυκύτητα, η φαντασία, η ευγένεια, η τιμιότητα, η παραδοχή, η χαρούμενη κατάφαση, καλλιεργούν την συναισθηματική ωρίμανση του παιδιού μέσα σε μια ζεστή σχολική οικογενειακή ατμόσφαιρα. Γνωρίζουμε σε βάθος το αντικείμενό μας, έχουμε μεράκι – ζήλο – όνειρα, κρατάμε γερά το τιμόνι και οδηγούμε το καράβι του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ σε νέες πορείες, σε σύγχρονα επιτεύγματα, σε καινούρια οράματα, σε νέους σχεδιασμούς, και προγραμματισμούς.