Δημοτικό

Η Ζωή στο σχολείο μας τώρα

Στο Δημοτικό σχολείο, οργανώνεται ο νοητικός και συναισθηματικός κόσμος του παιδιού. Παράλληλα, το παιδί συνειδητοποιεί την κοινωνική του υπόσταση, εντάσσεται σε ομάδες, πειθαρχεί σε κανόνες και αποκτά ένα συμπαγές σύστημα αξιών. Φροντίζουμε κάθε ένα μαθητή ξεχωριστά και δημιουργούμε τις συνθήκες απελευθέρωσης, ενεργοποίησης και χρησιμοποίησης της πολλαπλής ευφυίας και της δημιουργικότητάς του.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει

 • Λογοτεχνικές αναλύσεις και παρουσιάσεις
 • Γνωριμία με συγγραφείς
 • Μαθήματα πληροφορικής στο σύγχρονο εργαστήριο Πληροφορικής
 • Πειράματα Φυσικής – Χημείας στο εργαστήριο
 • Συνθετικές δημιουργικές εργασίες
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις
 • Επαγγελματικό προσανατολισμό
 • Σχολή γονέων
 • Μηνιαία διαγωνίσματα σε όλα τα μαθήματα
 • Εκθέσεις ζωγραφικής και κατασκευών
 • Πλούσιο εποπτικό υλικό
 • Περιβαλλοντική αγωγή
 • Βιωματική εκπαίδευση
 • Μηνιαίες συναντήσεις με γονείς
 • Βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο
 • Ενισχυτική διδασκαλία
 • Βοηθητικές εκδόσεις από το τυπογραφείο του σχολείου μας
 • Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)
 • Μουσική παιδεία
 • Θεατρική παιδεία
 • Μουσειακή αγωγή
 • Μαθήματα λαογραφίας
 • Μαθήματα σωστής διατροφής
 • Μαθήματα ατομικής φροντίδας καλών συνηθειών & σωστής συμπεριφοράς
 • Δανειστική βιβλιοθήκη
 • Ώρα βιβλιοθήκης
 • Καλλιτεχνικό εργαστήριο
 • Εισαγωγή στα Αρχαία Ελληνικά (στην Ε’, ΣΤ’ δημοτικού)
 • Πολιτιστικές δραστηριότητες
 • Μαθήματα ζωής
 • Διαθεματική προσέγγιση
 • Χρήση Internet
 • Συμμετοχή στο Α.Σ.Ι.Σ.