Λύκειο

Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης για την μεγάλη σταδιοδρομία

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος τις σχολικής πορείας, ολοκληρώνεται n ψυχική – πνευματική – σωματική και συναισθηματική ανάπτυξη του νέου ανθρώπου.
Το Ενιαίο λύκειο ανοίγει τις προοπτικές για το μέλλον και δίνει στους μαθητές εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία στις εξετάσεις που θα αντιμετωπίσουν.

Στόχος του Λυκείου μας είναι να ετοιμάσει ικανούς ανθρώπους με δημιουργική και αποτελεσματική σκέψη, αλλά και να ανιχνεύσει τις ιδιαίτερες κλίσεις που έχει ο κάθε μαθητής, ώστε να επιλέξει σωστές επαγγελματικές κατευθύνσεις και να πετύχει τους στόχους του.