Βράβευση μαθητή στο διαγωνισμό Kangaroo

Ο μαθητής μας Τσιρκόβ Μιχαήλ λόγο της διάκρισης του στο διαγωνισμό Kangaroo παραλαμβάνει το βραβείο του από τους καθηγητές του. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *