Εδκρομή Β’ Δημοτικού

Οι μαθητές της Β’ δημοτικού παρακολουθούσαν τη συναρπαστική ιστορία του «Μαγικού πλανήτη» στο Ευγενίδειο πλανητάριο ίδρυμα.

Comments are closed.