Επίσκεψη Α΄ Γυμνασίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Οι μαθητές της Α Γυμνασίου ξεναγήθηκαν από έμπειρους αρχαιολόγους στα ευρήματα του Κυκλαδικού, του Μυκηναϊκού πολιτισμού και εκπόνησαν φύλλο εργασίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.