Επίσκεψη στη Τουρκία

Στις 29/11 ξεκίνησαν οι δραστηριότητες για το προγραμμα silent scream που αφορά την αντιμετώπιση και πρόληψη του κάθε είδους bullying.

Συμμετέχουν 4 μαθητές του λυκείου μας.

Χώρες που συμμετέχουν: Πολωνία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Τουρκία, Ελλάδα.

Comments are closed.