Επίσκεψη της Β΄ Γυμνασίου στο Βυζαντινό Μουσείο

Οι μαθητές της Β ́ , τη Δευτέρα 28/11/2022, παρακολούθησαν
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Βυζαντινό Μουσείο από
ειδικευμένη ξεναγό. Στόχος του προγράμματος ήταν να
γνωρίσουν οι μαθητές τις αντιλήψεις, τον καθημερινό βίο και
τον πολιτισμό του Βυζαντίου, όπως αυτός διαφαίνεται μέσα
από τα εκθέματα του μουσείου. Οι μαθητές περιηγήθηκαν
στους χώρους του μουσείου, ανακάλυψαν με βιωματικό τρόπο
πτυχές της ζωής των Βυζαντινών, μυήθηκαν στην τέχνη τους
και διαπίστωσαν τα στοιχεία που διασώζονται και σήμερα στη
δική τους καθημερινότητα.

Comments are closed.