Επίσκεψη της Ε΄ Δημοτικού σε εργαστήριο ρομποτικής

Οι επισκέψεις της Πέμπτης Δημοτικού συνεχίζονται! Τον μήνα Νοέμβριο
βρεθήκαμε στο εργαστήρι ρομποτικής Ampersand έχοντας θέμα μας την
«Ενέργεια». Εκεί οι μαθητές μας συζήτησαν για την έννοια, τα είδη και τις
μετατροπές της ενέργειας. Έπειτα, παρακολούθησαν σχετικά βίντεο και έφτιαξαν ανεμογεννήτριες και καταπέλτες.

Leave a Reply

Your email address will not be published.