Επιμορφωτική Εκδήλωση των Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας

Η κα Πανούση Αγγελική, καθηγήτρια της Αγγλικής Γλώσσας των Εκπαιδευτηρίων “Θεμιστοκλής” κάτοχος M.ed., θα συμμετάσχει στην επιμορφωτική εκδήλωση των καθηγητών της Αγγλικής γλώσσας, που διοργανώνεται από την TESOL Greece, ως ομιλήτρια με θέμα “Teaching a video-based lesson”.

Με τη συγκεκριμένη παρουσίαση θα ενημερωθούν καθηγητές ξένων γλωσσών οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τη διάλεξη για την εξέλιξη της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Comments are closed.