Ευρωπαϊκή συνάντηση στο σχολείο μας – 23/9/2019-26/09/2019

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ευρωπαϊκή συνάντηση στο σχολείο μας, στο πλαίσιο του Εγκεκριμένου προγράμματος “GEAR” – A toolkit for inclusive environmental education!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *