Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ACT

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού προγράμματος ACT 6 & 7 Σεπτεμβρίου που υλοποιεί ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός “Θεμιστοκλής” με εταίρους από τη Δανία, Ρουμανία, Ιταλία και την Ελληνική εταιρεία συμβουλευτικής P-Consulting με έδρα την Πάτρα. Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών μέσω μαθητών ηλικίας 14-18 ετών με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή τους σε ένα διαπολιτισμικό και διαπαιδαγωγικό πλαίσιο.

Comments are closed.