Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PLASTBUSTERS

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχολείου μας στο εγκεκριμένο περιβαλλοντικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PLASTEAM Erasmus+, μαθητές της ΣΤ΄ τάξης  προχώρησαν στη δημιουργία Ιστολογίου (blog) με τον χαρακτηριστικό τίτλο PLASTBUSTERS.  

Πατήστε εδώ

Comments are closed.