Ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου 1940

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ τίμησαν και φέτος την 28η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, και με όλες τις σχετικές προφυλάξεις για την μετάδοση κορονοϊού, αφ’ ενός στις τάξεις με σχετικές παρουσιάσεις, αφ’ ετέρου στην αυλή του σχολείου όπου έγινε η απονομή βραβείων και αριστείων ανα τμήμα καθώς και η ανάδειξη των σημαιοφόρων και παραστατών.

Comments are closed.