Συμμετέχοντας στο έργο Bridges for Social Inclusion το σχολείο μας πέτυχε τους ακόλουθους στόχους

1. Αύξηση της συμμετοχής και συμμετοχής των εκπαιδευτικών, των νηπιαγωγείων, των γονέων, των νηπιαγωγών. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας και αξιών μέσω έργων Erasmus
2. Ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο έργο μέσω της χρήσης στρατηγικών χωρίς αποκλεισμούς διδασκαλίας. Ανταλλάξαμε καλές πρακτικές μεταξύ εκπαιδευτικών από πέντε διαφορετικές χώρες (Ρουμανία, Τουρκία, Βουλγαρία, Πολωνία και Ουγγαρία)
3. Συμμετείχαμε τουλάχιστον το 90% του συνολικού αριθμού παιδιών σε δραστηριότητες, εστιάζοντας στα θεμελιώδη δικαιώματα, την κοινωνική ένταξη και τη μάθηση μέσω
4.Αποκτήσαμε έμπνευση προκειμένου να προωθήσουμε νέες τεχνικές και να οργανώσουμε σεμινάρια όπως η Συναισθηματική Νοημοσύνη σε μαθητές προσχολικής ηλικίας και η θεραπεία παραμυθιών.

Περισσότερες πληροφορίες για το Bridges for Social Inclusion εδώ (Eng, Gr Version)

Comments are closed.