Συμμετοχή μαθητών Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας στο Συνέδριο ATSMUN

Οι μαθητές της Α’ και Β’ λυκείου των εκπαιδευτηρίων μας ,Αγγελόπουλος Νικόλαος, Κουκά Λουκία, Λεοντιάδης Λεωνίδας, Μάσβουλα Ευγενία και Φραγκάκη Ελένη,  συμμετείχαν με επιτυχία στο συνέδριο προσομοίωσης των εργασιών του ΟΗΕ ,ATSMUN,εκπροσωπώντας τη Φιλανδία. Οι μαθητές μας εργάστηκαν με συνέπεια και ενθουσιασμό κατά την προετοιμασία τους η οποία περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου έρευνα και μελέτη των θεμάτων του συνεδρίου και των θέσεων των χωρών αλλά και δημιουργική διαμόρφωση βιώσιμων προτάσεων για την επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων στην Αγγλική Γλώσσα σε επίσημο διπλωματικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα οι μαθητές μας συμμετείχαν στις παρακάτω επιτροπές:

  1. Αγγελόπουλος Νικόλαος: Social Cultural and Humanitarian Committee
  2. Κουκά Λουκία: Special Political and Decolonization Committee
  3. Λεοντιάδης Λεωνίδας: Legal Committee
  4. Μάσβουλα Ευγενία:World Health Organization
  5. Φραγκάκη Ελένη: Economic and Social Council

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: ΝΤΕΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Comments are closed.