Συμμετοχή του Γυμνασίου στο Πρόγραμμα Προσομοίωσης του Ο.Η.Ε. ” Έφηβοι Διπλωμάτες”

Διάκριση μαθητών του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ στο πρόγραμμα «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη»

Μαθητές και μαθήτριες και των δύο βαθμίδων του σχολείου μας έλαβαν μέρος στην  7η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με τίτλο «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» του Συλλόγου «ΡΟΗ». Η προσομοίωση έγινε  στο διάστημα 16-18 Δεκεμβρίου μέσω διαδικτυακής (online) πλατφόρμας τηλεργασίας. Στόχος των προσομοιώσεων ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν την προστασία και την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και η γνωριμία και εξοικείωση τους με ζητήματα εφαρμογής των σχετικών διεθνών Συμβάσεων του ΟΗΕ.

Οι «έφηβοι διπλωμάτες» του σχολείου μας ήταν: 

Γυμνάσιο

  • Βετσερίδης Γιώργος
  • Κλωνάρης Άγγελος
  • Λαμπράκης Νικόλαος
  • Μαραγκάκη Άννα
  • Μπουρίκου Εύα
  • Τσιπελίκη Θεοδώρα
  • Χαλκιάς Μιχάλης

Γενική επόπτρια του προγράμματος:  Σαλματάνη Δήμητρα, φιλόλογος

Comments are closed.