Συμμετοχή του σχολείου μας στην Ουγγαρία

Το χρονικό διάστημα 14/10/2019-18/10/2019, στο Szolnoc της Ουγγαρίας, έλαβε χώρα η τέταρτη από τις έξι τοποθετήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Bridges for Social Inclusion”.  Η παιδαγωγική  ομάδα του σχολείου μας που συμμετείχε γνωρίστηκε με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες του προγράμματος, αντάλλαξαν απόψεις, ενώ έγινε εισαγωγή στο πρόγραμμα, τις δράσεις και τους στόχους του από το Σχολείο υποδοχής.

Leave a Reply

Your email address will not be published.