Συνεργασία των Εκπαιδευτηρίων μας με το British Council

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία των Εκπαιδευτηρίων Θεμιστοκλής με το British Council για τις εξετάσεις Cambridge English Qualifications. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ευκαιρία που μας δίνεται να συνεργαστούμε με ένα διεθνή οργανισμό της Βρετανίας με πείρα 60 χρόνια στην διοργάνωση ποιοτικών εξετάσεων στην Ελλάδα

Το British Council δηλώνει: 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που εμπιστευτήκατε  το British Council για τις εξετάσεις Cambridge English Qualifications των μαθητών σας και για την ευκαιρία που μας δίνετε να συνεργαστούμε με ένα σχολείο με παιδαγωγική και επιστημονική κατάρτιση σε ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης.


We are happy to announce a collaboration between Private School of Themistoklis and the British Council for the administration of Cambridge English Qualifications. We are particularly pleased with the opportunity to work with the UK’s international organisation for cultural relations and edycational opportunities, which has 60 years’s experience in the delivery of quality exams in Greece.

The British Council states: 

We would like to thank you for trusting the British Council for the administration of your students Cambridge English Qualifications and for giving us the change to work with a school that exhibits extensive knowledge in educational and scientific matters on the basis of the mutual understanding, respect and trust.

Comments are closed.