Το Λύκειο συμμετέχει στο πρόγραμμα: «Σχολείο-Πρεσβευτής» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS)

Το Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων <ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ> συμμετέχει στο πρόγραμμα: «Σχολείο-Πρεσβευτής» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS) το οποίο έχει σκοπό να βελτιώσει τις γνώσεις των μαθητών σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική δημοκρατία, τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις ευρωπαϊκές αξίες και να συμμετάσχουν ενεργά στις δημοκρατικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, τα σχολεία πιστοποιούνται ως Σχολεία- Πρεσβευτές .Οι δραστηριότητες που διενεργούνται από τα σχολεία αξιολογούνται. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, τα σχολεία πιστοποιούνται ως Σχολεία- Πρεσβευτές.

Comments are closed.