Εορτασμός της Ευρωπαϊκής ημέρας γλωσσών

Ολοκληρώθηκε η εργασία των μαθητών Γυμνασίου στο πλαίσιο της Ευρωπαικής Ημέρας Γλωσσών-26η Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές στην έρευνα τους έμαθαν στοιχεία για κάθε χώρα και την επίσημη γλώσσα της.Το ομαδικό αυτό έργο έγινε με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών της Αγγλικής Γλώσσας και των Καλλιτεχνικών των εκπαιδευτηρίων μας.Στο μάθημα της δεύτερης ξένης γλώσσας οι μαθητές συμμετείχαν σε ανάλογες δραστηριότητες.

Comments are closed.